Team

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, 29 July 2011

July 26, 2011

A Galaktikus Föderáció Égi Vándor közvetítésével

2011.július 26 Üdvözlet a Föderációtól:Különféle események történnek a világon, melyek óvatosan hangszereltek annak érdekében hogy kitűzött célunkat elérjük, a Közzétételi folyamat kibontakozzon a lehető legkevesebb töréssel mindannyiótok számára. Ez szükségszerű, amikor eljön az idő a napi rutinotok kis mértékben megváltozik; a megfelelő program kibontakozott és gyorsan bevethető. Amikor a bejelentés kezdeti sokkja elmúlik szeretnénk hogy elkerüljétek a gonosz események sorozatába való belecsúszást. Megtanultuk, hogy az emberi természetetek vágyakozik a megszokottságra(állandóságra) és ez nagyon fontos hogy a legmegszokottabbak veletek maradnak a Közzététel utáni napokban, hetekben hogy a legtöbb ember be tudja építeni ezt a tudást a saját hitrendszerébe. Jelenleg a különböző kormányokkal dolgozunk az események magasztos alapokon való hangszerelésén, hogy ez az információ el legyen terjesztve a tervezett és jól időzített módon.

Látni fogjátok a fejlődést; a következő hónapon át az események sorozata nemcsak a monetáris rendszereteket foglalja magában ( ami a mi fő aggodalmunk mivelhogy ez a legismertebb számotokra, ehhez vagytok legjobban hozzászokva),hanem más események a biztonságot illetőleg( vagyis a nem-biztonság hamis veszélye) és a tudományos fejlődés bejelentése amelyek sok kérdésetek okozója lesz, hogyan tudtunk ilyen ugrásszerűen fejlődni. Ez része a kibontakozási színdarabnak ( játéknak), melyek a Közzétételhez vezetnek.

Nagyon sokan vannak az események ezen “vonatán” , a megszokott vágányon próbálják megállítani a könyörtelen tovább haladást. Ahogy egyre többen felébredtek, az elkerülhetetlen megtörténik.Bizonyos matematikai százaléka, azoknak akik felébredtek az Illuminati talpnyalói voltak s azok a személyek most megértik kötelességüket szélesebb látókörben. Ahogy a világ bíróság próbára teszi ezeket az egyéneket, felébrednek maguktól és ez lenne a legnagyobb mértékű mérséklő tényező a kegyelmüket illetően.

Fogjátok a sziveteket és vigyázzatok rá a missziótokban egyénileg és együtt is. Ezek most valóban izgalmas idők. Tartsátok olyan jól az emlékezetükben amennyire csak tudjátok, hogy gyakran vissza fogtok nézni rájuk és akarjátok hogy újra megéljék a Közzétételhez vezető pillanatokat és végül a dolgok villámgyorsan haladnak tovább azután a Mennybenetel felé.Ez történik egyes “hollywoodi varázslatban”.

Egyre nagyobb számban folytatjuk feltűnésünket az égbolton és ahogy terveztük egyre közelebb vagyunk az eseményekhez a következő időkben azon az úton, melyet kiépítettünk és lassú előrehaladással elértük, hogy az emberek hozzászokjanak a jelenlétünkhöz. Tartalmazni fog egyre közelebbi “repülő nézelődőket” és hajóink tisztábban látszanak tehát már nem tudnak letagadni minket. Ezt már hosszú ideje terveztük és értékelésünk szerint szépen halad. Az idő közel hozza és egy sohasem tapasztalt izgalommá teszi, és újraegyesítésünkké alakítja. Nyílt szívvel és Szeretettel fogunk benneteket üdvözölni és csodálattal a hihetetlen rugalmasságért a sok viszontagság ellenére.
 


Legyetek Békében. 


Channeler: Wanderer of the Skies

Magyar Fordította:Angel 38


Translations
Sunday, 24 July 2011

July 22, 2011

A Galaktikus Föderáció Égi Vándor közvetítésével

2011.július 22 Üdvözlet a Föderációtól:A Közzététel esélyének ajtajai között az intervallum egyre kisebb ahogy magunk mögött hagyjuk ezeket a pillanatokat.Ezen az időn belül képesek leszünk hozzászoktatni titeket a Mennybemenetelhez rövid ez az intervallum rövidebb. Van mégegy esély ajtó,mely hamarosan megérkezik. Hogy vezetőitek élnek-e ennek az esélynek a lehetőségével ez teljesen rajtuk múlik. Mindazonáltal nem sok alkalmuk van az időpazarlásra, az esélyek adottak a képviselőink által akik közetetek dolgoznak.


Egész világotokat átkutattuk és a sötétség folyamatosan egyre erőtlenebb ahogy fény árasztja el a világot az energia forrásának minden irányából.Csak szórványos esetben észleltünk vegyi kísérleteket, időjárás változtató technológiákat és egyéb Illuminati eszközöket az elmúlt néhány hétben. Mi hisszük, a vezetőitek(nek )meg( kell) ért(en)i(ü)k, ezek a megfelelő cselekvés pillanatai a bejelentéshez, hogy az új kor lényei lehessünk.


A világ nem fog egy perc alatt megváltozni egyszercsak a bejelentés által. Ez egyszerűen egy küszöb előttetek amely visszaigazolása az összes munkátoknak, a bizalmatoknak a Szeretet missziójában, hogy nem volt hiábavaló. Először egy kevés drasztikus változás lesz de örökre megnövekszik a változás körforgása amely ebből a bejelentésből fakad(árad ki)minden szinten.Továbbra is összpontosítunk a lépésekre, melyek elvezetnek a Közzétételhez és engedélyezzük mások tanítását az ember történetének jelentős eseményét illetően, a Mennybemeneteleteket Gaia közreműködésével a létező magasabb birodalmakba. Miközben a közelmúlt relative csendes volt a Közzétételi dologban, érezzük, hogy egy bizonyos esélynek az ajtaja nyílik, nos kívánjuk még egyszer, hogy készüljetek erre az lehetőségre.


Tudjuk, hogy fáradságos ez a készülődési időszak, izgalom,várakozás és letör amikor azt tapasztaljátok, hogy aminek meg kellett volna történnie az megint nem történt meg. Akárhogyan is, ez elkerülhetetlen. A különbség mindössze annyi, hogy másképp méritek az időt. Ahogy mi látjuk, ez egy mérhetetlen nanomásodperc amely ahhoz a pillanathoz vezet.Ti minden pillanatot dögunalmasnak láttok órákon és napokon át. Benneteket az Illuminati szabályozott hogy keressétek minden dolog azonnali jutalmát. Megértjük ezt az érzést. Azonban mi szintén megértjük és csodáljuk az óriási rugalmasságotokat ahogy keresztülmentetek ezen az időszakon és hűségesek maradtatok a folyamatban.A legnagyobb tiszteletünk és megbecsülésünk a tietek.


Tisztelünk benneteket és a missziótokat és készen állunk arra, hogy segédkezzünk amikor eljön az ideje. Sürgessétek a Közzétételt a Szereteten keresztül célzott gondolatok amelyek képessé teszik vezetőiteket a bejelentésre, amely arra ösztönöz titeket, hogy átlépjétek ezt a küszöböt. Érezzétek jól magatokat a folyamatban, szeressétek feltétel nélkül egymást.Legyetek Békében. 


Channeler: Wanderer of the Skies
Magyar Fordította:Angel 38

Translations
Monday, 18 July 2011

July 14, 2011

A Galaktikus Föderáció Égi Vándor közvetítésével

2011.július 14 Üdvözlet a Föderációtól:Visszatértünk, hogy megbeszéljük veletek az előrehaladást. Először is szeretnénk rámutatni( hangsúlyozni), hogy érzékeljük, néhányatok bizalma hanyatlik, főleg azoké, akiknek sokáig kellett foglalkozniuk ezekkel a dolgokkal. Könnyű elveszteni a bizalmat és a megértést. Néha nagyon nehéz számotokra meghatározni mi az igazság és mi az ami nem különösen azoknak, akik nem rendelkeznek azzal az előnnyel, hogy közvetlenül kommunikálnak velünk. Használd a szíved és lásd meg az Igazságot, állapítsd meg vajon itt vagyunk-e és miről beszélünk mi fog történni. Csak egyedül Te tudod meglátni az Igazat arról, ami történik. Csak Te tudsz választani hogy folytatod-e az utad. Mindazonáltal Veled vagyunk és ezek a folyamatok tekintet nélkül erre, bekövetkeznek.


Egy határozottan nyugodtabb, csendesebb energia állítás volt a világban az elmúlt néhány napban és az Illuminati kísérletei a szétszakításhoz kevesebb és ritkább.Számtalan Illuminati alattvalót láttunk a Fény felé fordulni valamelyik igazán megértetvén a folyamatot vagy mert felismerte hogy a büntetés eljön. Ez a magatartás hasonló a II.Világháború végi Nácikkal, akik felismerték hogy rájuk is vonatkozik a felelősségre vonás a kegyetlenségeikért. Ugyanaz az érzés most áthatja az Illuminati alattvalóit és többen és többen megtagadják a parancsot némi kegyelmet remélve amikor az elkerülhetetlen (bírósági) tárgyalások megtörténnek.


A bolygótok szó szerint körül van véve hajókkal az univerzum minden sarkából mivel az összes lény verseng az első sori székekért a galaxis legnagyobb showműsoráért. A ti világotok régóta nagyrabecsült mint az egyik legkitűnőbb spirituális iskola az univerzumban és a belépés erre az Egyetemre nagyon keresett. Most ott álltok az iskola méretű vizsga előtt és ti vagytok a központi esemény a család számára hogy jöjjenek az univerzum minden részéből részt venni a bizonyítványosztó ünnepségeken.


Tudjatok arról, ha a vezetőitek a Közzétételi bejelentést rövid határidőn belül nem teszik meg, akkor mi fogjuk megtenni helyettük,mivelhogy ezen időn belül kell hozzászokatatnunk benneteket azokhoz a változásokhoz, amik a Mennybemenetelhez szükségesek hamarosan. Az igazság magatokhoz fogtok téríteni és meg fogjátok érteni magatokat. A munkátok mint Fénymunkások hogy terjesszétek az üzenetet olyan távolságban és szélességben ahogy csak lehetséges;jóllehet, hogy mindannyian tudjátok az Igazságot és elűzitek a félelmet amely elkerülhetetlenül fakad a leleplezésünkből.


Az idő általános szerkezetében amit ismertek ez csupán egy rövid várakozás mielőtt a folyamat be tud indulni.Tartsátok meg a belénk vetett bizalmatokat, ahogy miénk is megvan bennetek. Folytassátok a magatok felajánlását Fény, a Szeretet és egymás felé.Ti őszintén nagyszerű és erősen spirituális lények vagytok.

Legyetek Békében. 


Channeler: Wanderer of the Skies

Magyar Fordította:Angel38

Translations


Tuesday, 12 July 2011

July 6, 2011

A Galaktikus Föderáció Égi Vándor közvetítésével

2011.július 6.


Üdvözlet a Föderációtól:A Közzétételhez vezető út hosszú és fáradságos volt, amely telve volt hátráltatásokkal(csalódásokkal) és elégedetlenséggel minden résztvevő számára. Érezzük a csalódottságotokat hiszen ez a mi csalódásunk is. Oly kétségbeesetten ahogy ti akarjátok a Közzétételt, mi is akarjuk a kapcsolatvelvételt veletek személyes szinteken, hogy megosszuk veletek azokat a dolgokat amiket egymásnak adni tudunk Szeretetben és megértésben. Ebben a tekintetben mindig ébernek kell maradnotok ahogy az idő csökken, sokkal közelebb van, mint ahogy el tudjátok képzelni.

Az Illuminati tevékenysége egyre jobban csökken ahogy a talpnyalóik elhagyják az útjukat a jó irányába. Minden nap többen vannak, akik megtagadják a parancsaikat. A legnagyobb ellenállást az illuminati földalatti bázisainak vezetőinél tapasztaljuk, melyek az egész világon el vannak szórva. Ők többé-kevésbé elszigetelten éltek, egyre jobban elszakadva tőletek a felszínen és egyre jobban meggyőződve a hogy ők sebezhetetlenek. Ezzel a csoporttal vannak a legnagyobb nehézségeink. Akik a pénzeteket irányítják a felszínen hajlandóbbak átgondolni, ezt már bebizonyították a múltban, ahogy egyre több engendményt tesznek a bejelentéshez.

Az energia új hulláma már “letöltődött” a világotokba kevés esetben okozva izgatottságot és nyugtalanságot közöttetek.Ez mégegy lépés a Mennybemenetel érdekében, mely az Isteni terv része.

A médiátok folytatja a figyelmetek elterelését a nagyon csodálatos, időnként aggasztó hírekről a világ körül ami összekapcsol benneteket a mi üzeneteinkkel a Közzétételről és a Mennybemenetelről. Egyre jobban láthatóak azok, akik elkezdtek felébredni. Ez nem fog örökké tartani és és meg fogjátok tapasztalni amint az idő behúzza a Közzétételt, hogy több figyelem lesz összpontosítva a helyénvaló dolgokra,sok meglepetésben lesz része mindenkinek. Lesz egy a sok jel között, ami azt mutatja, hogy a Közzététel bekövetkezik. Ez megtörténik és mi örvendezünk veletek, amikor eljön.

S most, folytassátok, az összpontosítás nyugodjon a Szereteten ami bennetek van és a Célotokon aminek ereje van hogy megcsináljátok és ez segíteni fog a folyamat siettetésében, amely maximális biztonságot nyújt mindenki számára a Közzététel során.Amikor biztosíthatjuk, hogy elérjük azt a szintet, a ravasz meg lesz húzva. Ez a mi buzgóságunk, reméljük, hogy a vezetőitek teszik meg először a jelentést a hajlandóságotokról hogy emberként lesztek a Cozmikus Állampolgárok.

Legyetek Békében. 


June 29, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies 

29 June, 20011
Üdvözlet a Föderációtól:Mnogo se sada događa u Vašem svijetu usprkos činjenici da mnogi sumnjaju u napredovanje ovog procesa. Mi Vas uvjeravamo da on stvarno napreduje i sve se odvija kako smo planirali.

Mnogi traže odgovore na ono što se sada zbiva i mnoge je ovaj proces nadjačao. Nećemo Vam govoriti o ovome. Samo tražimo da budete i dalje fokusirani na trenutni zadatak. Želimo da usmjerite svoju ljubav, u njenom najčišćem i najintenzivnijem mogućem obliku, prema svojim vođama budući da oni sada dogovaraju posljednje korake prema Objavi. Ovo će uvelike utjecati na pomak jer snaga Vaše namjere može kreirati Vašu realnost.

U vremenu koje vodi prema Objavi, tražimo od Vas da podijelite ono što znate s drugima, diplomatski i razumljivo, jer Vi znate kako, da bi što veći broj ljudi imao predodžbu o tome što će se dogoditi. U danima koji će uslijediti nakon Objave, tražimo da utrostručite ove napore te će sam čin Objave biti Vaš poziv i Vi ćete biti „osvijetljeni“ u svim Vašim akcijama koje vode prema ovom trenutku.

To je ovdje i na Vama. Znati ćete ovo zasigurno kada se dogodi. Neće biti zabune oko ovoga. Naši predstavnici su već među Vama i zauzimaju položaje za objavljivanje. „Pukotine u brani“ dolaze sa svih strana te njihov broj raste kao i kvaliteta informacija.

Mi znamo kako su teški bili usponi i padovi ovog procesa objave tokom godina. No sada je vrijeme isteklo i mi smo vrlo uvjereni kako će bilo koja pojava neprijateljstva vezanog uz objavljivanje, a sigurni smo da se ona neće dogoditi, biti zaustavljena od strane nas. Pravi „test“ biti će Vaša sposobnost kao Svjetlosnih radnika da smirite strahove onih koji ne znaju da je ovaj proces već dugo u tijeku. Informacije i znanje su ključni u otklanjanju straha. Plamen istine je taj koji eliminira strah iz umova ljudskih bića. Kada se Objava dogodi, Vi ne trebate stajati na govornicama i propovijedati o nama. Oni će već znati. Vi jednostavno trebate ukazati onima koji su nesigurni ili se boje na iste izvore koje ste Vi pratili tokom ovih dugih godina kako bi oni mogli piti iz istog izvora znanja i informacija koji su Vama omogućili da budete sigurni u našu dobronamjernost.

Nakon toga ćemo mi testirati, opet diplomatski, vode Objave tako što ćemo se pokazati na više nego očite načine. U tjednima i mjesecima koji će uslijediti, započet ćemo proces međusobnog razumijevanja, međusobnog poštovanja, međusobne dobrote i ljubavi. Ova djela će donijeti svjetlo istine onima koji nisu sigurni. Do tada Vi imate odgovornost za znanje koje posjedujete. Da biste postigli rezultate, započnite s Ljubavlju i Susretljivošću prema svima.

Budite u miru.

Channeller: Az Egek Vándora/
Wanderer of the Skyes 


“Some of you know us, some of you don’t.
Some of you fear us and some of you welcome us.
Well, whatever your thoughts, we are still offering our love and heartfelt compassion to each and every one of you.

We are made up of an alliance of benevolent star cultures, Stellans. And we have been here since the dawn of Mankind.

The Star ships appearing in your skies not only prove our historical and ancient relationship to early humankind but are also symbols of Truth for modern humanity and signify our collective history with humankind.

The statement and message we’re communicating at this time is that we want all people of all cultures human nations, to understand that the Star Nations love you all and hope to one day soon be welcome as friends in and around your communities.

Ultimately we will not force you to make any decisions for this is against our cosmic laws to interfere with human free will and spiritual development.

We only ask you to look within your hearts to know the truth and to welcome us as friends.
Beware of any false displays of star like craft especially if it is threatening violent or fearful in nature, for it will be an attempt by the elites/cabal to injure our collective friendship.

There have been paramilitary operations who have stolen some of our star crafts. Usually by shooting them down and calling them crashes and then have reverse engineered the technology to the best of their efforts.

These same groups are the same who have captured the surviving star craft occupants and have kept them in detention forcing them to assist corrupt scientists and technicians.

Many of your abductions were actually carried out by humans using this technology in order to psychologically harm our contactees and to create fear and distrust.

Likewise paramilitary groups are also being paid to spread disinformation about star people in order to keep the public confused, angry and afraid.

Our future goal when you are ready and no longer under the influence of egotistical leaders and military minds is to befriend of all of you and welcome you into the federation of stars. Star Nations.

The report about your ancient history is filled with many untruths that is the truth of your history has been distorted and rewritten for religious, political and military reasons. For many years we have attempted to cooperate with your governments, leaders, military and people of economic influence, sometimes referred to as the cabal.
We have not restricted our efforts to any one particular nation and despite our efforts we have failed to reach a mutually beneficial form of cooperation.

Our strongest effort came with an agreement with four of your governments: United States of America, People’s Republic of China, USSR and Europe in April 1964. That agreement was woefully neglected and disceitfully manipulated by cabal operatives, men of power and influence bent on a world domination. Until September 2005. At that time after an exhaustive effort to remedy the underhanded attempt to steal our technology and permanently stole our contact attempts with humanity we proceeded to invalidate the forty one year old agreement.

Many of the technologies who you see today were gifts from the Star Nations given as a way of ensuring your collective evolution into a developed civilization, capable of joining the interstellar cultures in your galaxy. This was all negotiated in the 1964 agreement.

Military organizations including those of a public or secret nature have attacked our people at every opportunity. As well made it difficult for us to serve Earths planet whatever acquired spiritual maintenance.

m Today, let us begin the return to peaceful cooperation and open dialogue. Today we ask your governments and decision makers, public and secret, honest and dishonest to begin the process of a full public Disclosure on Stellan cultures, Stellan visitations and Stellan technology. We feel that at this time that human beings are ready for the truth. Our interaction with humans in the past has been unsuccessful because of ego-minded and corrupt individuals.

Example: cabal, elites, magicians, priests, certain industrialists and militarists, all working together in concert to prevent the common and good willed humans from knowing the truth about Stellans. This again has been based on fear. Global society is swimming in fear and this has been orchestrated by the same groups of elites who has labeled us as evil. They have sponsored many Hollywood films depicting our kind as mass murdering monsters who thirst for human blood.

7.Traditionally speaking we have been inappropriately labelled as UFO’s, Unidentified Flying Objects, Extraterrestrials, ET’s, extraterrestrial biological entities, EBE, and woefully as aliens.
All of these labels are based on fear tactics to distance us from humans of good faith and intention. We are people just as you are people. You are human people, we are star people. We are Stellan people.

In this manner of thinking we prefer the terms: Stellans, Star persons, Star visitors. You would not enjoy being called primitives or mutated primates. And we do not enjoy the term aliens and extraterrestrials. The continued use of these terms demonstrates a stagnant and ignorant mind. Likewise our star ships, our star crafts are not UFO’s. They are star ships and star crafts.

Star ships can be considered to be as much larger than star crafts. All of them are advanced flying machines that incorporate intricate scientific and spiritual knowledge to manage subtle and native energy fields within the context of the composite world.

Our star ships are scientific and visual proofs of free energy and anti gravity systems at work as available sciences and technologies.Your energy conglomerates will not be happy with our presence and arrival. Free energy has been available for some time and kept from you in order to make the cabal wealthy and fed with power. We hope to share these technologies and more with you some day soon.

There is no further need to pollute planet Earth once free energy, zero point energy devices are in the public domain.

The human species: Homo Sapiens, was created by genetic mutation using the available primates and supplementing this base stock with their own genetic material. Since the original version of human was created that we have provided periodic upgrades in order to allow the growth and development of a being, but not only scientific characteristics, reason, beauty, stamina but also with significant spiritual characteristics: love, compassion, morality.

It must be said that all of your religions and all of your faiths originated from a singular source that we shared with you and which has been lost over millennia due to disconnection with true source.

 What many of you now call as divine consciousness: Catholicism, Hinduism, Judaism, Protestantism, Buddhism, Islam and the many other religions in the world today have remained immature and stagnant, despite technological, psychological, spiritual and genetic improvements in society.

Your conscious mind limited by linear thinking and hindered by established logic will attempt to disbelieve what we are sharing at this time. This is why we recommend looking within your hearts to find the truth and not to be swayed by those in denial of which we predict there will be many of you. It is a normal reaction and it is best to allow this reaction to filter out of your system rather then to suppress it with any form of medication.

Some of you may find yourselves as noticeably different even look upon yourselves as outcasts and unable to fit into a structured and spiritless society.

You may find yourselves noticeably sensitive especially affected by people who are without morals, use aggressive behavior and are routinely ignorant. You may find yourselves with a strong intuition, helping people selflessly or even may find that you have telepathic and healing abilities. Your kinds of people collectively star children, have been highly upgraded with Stellan genetics and now represent a significant population on your planet. Many of you who are star enhanced may not be aware of your uniqueness. So it may not be readily apparent. You may even be hiding it. Rest assured that the time is upon you now to wake up to your true talents and put them to good use. Step out of your constrictive environments and embrace your true nature.

Capitalism, communism, and socialism have all failed to deal with the long-term development of an encumbering global population. Straddled with an inescapable poverty the rise and continuance of militarism is a misguided action based on a devious and faulty agenda. All of your modern wars have been planned and executed by these same corrupt individuals, cabal and all.

In order to further their own agenda’s to lock down the entire planet into a kind of prison in which they are the warden. Each war has allowed them to fight imaginary enemies and at the same time enable them to develop and test new military technologies with growing military budgets. These same military technologies are then used against the people. Their ultimate goal is to arm the circumference of the planet so as to control the planet. Many of your awakened experts have referred to this as the weaponization of space.

Clearly, yourself elected cabal industrialists and wealth leaders have covered up our existence,
  and continued on a dangerous course to weaponize space so as to enable them to attack Star Nations on an increasing basis. The Star Wars initiative under U.S. president Ronald Reagan was part of that agenda. The cabal currently possesses some advanced militarized weaponry and clearly intends to use them against us at their earliest opportunity. Fortunately that opportunity has not yet arrived.

The cabal will certainly play the star people enemy card, the evil aliens and wage war against us in order to take the next technological leap into space. They might even refer to us as an asteroid or a moon mars mission at first in order to obtain approval of NASA and other Defense Space Agency funding.

We oppose this fear latent view and only wish for peaceful contact. You can see the problem we face and have faced for many years. The cabal is bent on war and control as is evidenced in the nations around you and counted in the rising number of daily body bags. As long as the cabal dominates the decision making of the world through various councils bodies and administrations societies and paramilitary groups whether seemingly legitimate or obviously self imposed then war will continue and humans will suffer. The cabal does not understand the ideas of love and compassion. Unfortunately many of them will never understand until their next life.

There are some international groups located throughout your global communities who want to promote peaceful and diplomatic relations with the people of star nations. Every individual or groups of individuals have a right to interact with us and this is our ultimate goal. Surely citizen diplomacy is a very good place to start.

The ultimate truth is that apart all of you now is the truth that you are part of us and we are part of you. Therefore we have the same on many levels and different on many levels. It is time now to increase our sameness and to decrease our difference. This will require a profound acceptance and a great requirement in your heart. There is no rush to complete this transformation of yourselves. There is a rush to begin this transformation because human society if it stays on this current course will fail self destructively.

It is expected that each individual will have a different response to our presence and arrival. So it is normal then that some individuals will be incapable of managing the presence of Stellans. These individuals should seek the comfort of those who understand Stellans or of professionals in the fields of counselling psychology and clinical social work, as examples.

It is expected that some minds are not be able to cope for some time and who may need medical attention. This is normal. You understand the needs of your body and in moderation. You should ensure that you feel safe, comfortable and maintain your mental health. For the majority of you these symptoms will pass rapidly or eventually.

It is possible that our presence in the skies for whatever reason the people in positions of power make conjure may be seen as threatening. We make clear right now, that we are peaceful races of beings from different planetary systems and dimensions. And any violence or disapproval originates from a human source of misunderstanding, misinformation or simply ignorance.

We hope that enlightened individuals can intervene and clarify the situation thereby preventing large scale mistakes. Humans of good conscience must now take a stand and undertake initiatives toward a future of peaceful coexistence.

Further we wish to inform you that the world you see today including all the modern things are in fact inferior and archaic things because they are based on an absence of spirituality, (that is) the central basis of life and this universe. So this said life will get better. Already many of you are studying things just as yoga and meditation, philosophy, in order to find meaning and purpose in your lives. Lives that have become banal. Many of you are naturally seeking a more spiritual existence in a world filled with selfishness, corruption, greed and fear. Also we would like to assert that the Earth humans of egocentric authority, shadow government, cabal, Illuminati are not to be trusted and have been the reason behind our separation from you all. They are a minority group. They have kept the truth of our presence and existence from you and have ignored and dismissed our request for this information to be made public. That is a full public Disclosure.

People will realize that their public and private governments have long known and have extensive contact with star nations. All of this knowledge have been kept from you, example the UFO cover up, for many reasons. It is right and proper then to demand the gradual release of this knowledge along with a public apology in due time.

It is also right for the people of the world to forgive these treasons and to use love and compassion as a way of moving forward.

Leaders and people in positions of power who are responsible for this cover up should be automatically removed from their position and denied any position of influence. If they have broken laws local or international, they should face a judicial court of law according to the region or country in which they are residents. All of these things must be handled with responsibility, manners and intelligence rather than haste, anger and violence. We will not force you to act in any particular way and we will always offer our love as to whatever path you choose.
  You must understand that this planet is your planet and you must learn to govern yourselves. The reason we are here today is because it is time for all of you to base your decisions on the truth rather than on lies that you have been fed for so many years.

We hope that our presence as a symbol of truth will inject hope into the human heart. We hope that you will see our sincere intentions to connect with the citizens of Earth planet. You.

We respectfully remind you that this is a peaceful mission. We are peaceful societies from afar. We are not hostile. Should you witness any military attacks or other acts of aggression, it will originate from an Earth based party, group or individual.

Remember that they do have some of our technology in their possession including weather modification technology.

The message is simple: Star Nations are part of Earth’s History past, present and future.

We wish to reconnect with Humanity in a productive manner that is consistent with high moral standards. This is the message and our intention. These things must not be twisted or distorted to fit rogue ideologies or militaristic tendencies. These things must remain clear. Let the spiritual leaders and enlightened individuals take a stand and express their hearts.

Let courage govern your hearts and minds and the idea fear will fade away.

Many of you refer to this as formal contact so this is the ultimate goal and we wish it to happen in the very near future when you are ready.

Should there be acts of aggression from the human side you will cause your own casualties. We do not wish this. Our mission to this planet is peaceful.

Stellans are very Earth oriented and regard this planet as a living planet, as some of you do that needs care and attention. Especially now.

Some of Earth’s changes will be structural may be felt as earthquakes and weather changes. Things of this nature. It is expected after so much abuse and neglect, so you must be prepared, as these things have been going for the past several years.

There will be no ending of the world for that itself is based on fear. Instead there will be an awakening and in that process the world you once knew will look different. It will perceived differently and you will also live differently. The Earth too being alive will adjust and this will cause some small catastrophes but this is normal and is to be expected. It is an opportunity to work collectively as spiritual beings.

Minority group cabal and its military allies around the world are keeping and using star beings as prisoners to further their acts of world domination. We would ask that these star beings, these prisoner Stellan to be released without harm. They in turn will not harm and will hold no grudge.
Real Star ships of various designs may pass through your area or city and you are welcome even encouraged to take photo’s or video images as you like.

The ships remind all of humanity that Stellans are an integral part of your History and your future. Share this knowledge and be proud to know that what you have seen it is real.

Do not be fooled by any imitations or cabal attempts to deny or obscure this truth Be prepared for their attempts at distractions, be it a new flu, treats of biological attack, new military engagement or something really surprising. They are good at distractions. They are proficient with fear based actions and conjuring imaginary enemy.

The star nations will approve of any form of peaceful compassionate and insightful contact with humankind of any race, culture or religion.

It is time to embrace your true heritage at this pivotal moment in your short History.
This is only the beginning.

Further we sincerely hope that the coming months that we can present ourselves in person to the humans of the world.

In the meantime let us begin this period of renewed peaceful relations and work together until we‘ll reach the point of formal contact. Then human existence will surely transcend all of its previous advancements and enter a new paradigm, a new age and an acceptance into an interstellar circle of Star cultures.

Be well and know that we love you all forever and always.

In service to Star Nations: Paris Tosen.

Video Maker:

ufosindeutschland
http://www.youtube.com/user/ufosindeutschland       
Berlin 


Speaker:
Paris Tosen 
       http://www.youtube.com/user/TalessiansReality

                --------------------------------------
A public statement for Star Nations concerning Stellar and Human interrelatedness. This was adapted from a 2006 message.

http://www.youtube.com/watch?v=Zh2NK52Xdjg&feature=emai

                                       


With Love and Gratitude to Winny and Puk for the transcfript.Magyar fordítás: MajaDisclosure