Team

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Thursday 1 November 2012

26:10:2012Fény Galaktikus Föderációja Égi Vándor közvetítése
26:10:2012


Üdvözlet a Föderációtól:


Egy a történésekre való visszatekintéssel kezdenénk, ami a jelenlegi idő pillanatában, a ’Most”-hoz vezetett. Itt vagyunk,- és folyamatosan vezettünk benneteket ezen az időszakon keresztül. Teli voltatok elvárásokkal a rátok váró dolgokkal kapcsolatban, és ez így rendben is van. A megváltoztathatatlan időpontja egyre közeleg. Sok a teendő a világotokon és már csak kevés idő maradt ezek teljesítésére.

Az egész bolygó egy plazma-energiamezőbe lett beágyazva, amit nemrégiben aktiváltak, így ez képes a magasabb frekvenciájú energiaformákat beengedni, miközben biztosítja ezzel egy időben a sötétebb, nehezebb és alacsonyabb energiák akadálytalan eltávozását. És ha utóbbiak kívül lesznek a mezőn, már nem tudnak ismét visszajutni. Ez a kezdete a bolygótok lezáruló tisztítási fázisának. Hogy ez nem korábban valósult meg, annak oka az űrállomásotok volt, melynek pályája túl közel helyezkedett el a Földhöz, így ennek az energiamezőnek a működése befolyásolta volna. Így egy megegyezés született, mely szerint keringési pályamódosításra került sor, tehát a (az energiamező) hálórácsát aktiválni lehetett- anélkül, hogy az negatív hatással lenne az emberekre.

Ha ez az energia teljesen aktiválódik, észre fogjátok venni, hogy az Illuminátus rátok gyakorolt napi szintű hatása egyre csökkeni fog. Kezdetekben a tömegek nem fogják észrevenni, amíg valaki valamilyen tettel a sötét erők „lábára nem lép”, miközben nem ütközik bele az eddig tanúsított ellenállásba. Ez másokat is felbátorít, hogy kitapogassák a határokat, amíg nyilvánvalóvá nem válik, hogy az Illuminátusok, akiket senki nem látott vagy észlelt a valóságban, akikről azonban köztudott, hogy jelen vannak, eltűntek vagy ha mégsem tűntek el teljesen, nem állják útját az ilyen akcióknak. Ha erről egyre többen tudomást szereznek, akkor egyre jobban körvonalazódnak az emberiséget szolgáló, jólétet biztosító fejlődések világotokon. Ha ez bekövetkezik, egy egyre gyarapodó lavinát láttok majd, amit az emberek hívnak életre, amivel akadálytalanul mozdulhattok az általatok kívánt irányba: hogy felvirágozhassatok, szabadok legyetek, hogy megismerjétek, megismertessék veletek és kutassátok az igazságot.

Ez egy szakaszos fejlődés lesz, de valójában mégsem az– ha arra gondolunk, hogy az évtizedek és az évezredek látszólag egy pillanatban villannak fel, ha a lakosság felismeri, hogy szabadságban is létezhet- az ellenőrző uralom nélkül, akik rabszolgává akartak tenni benneteket. Ha a tudósok mindenki javát szolgáló technológiákat hoznak létre és ezt mindenki számára elérhetővé teszik, anélkül, hogy aki ezt nem kívánja számotokra ne lelhessen támogatásra, ha a pénzügyi intézetek gondoskodnának a lakosság igényeiről –ahelyett, hogy a „Corporation”-eket támogatják – ha a politikusok fair és reprezentatív törvényeket hoznak-, akkor lassan láthatóvá válik egy új világ kibontakozása.

Majdnem láthatatlan részesei voltunk ennek a játéknak, mégis mindig jelen voltunk. Felépítettük az energiamezőt, ami megakadályozta a negatív energiák bolygótok körüli keringését. Más különböző világotokon kívüli csoportokat kiutasítottunk, akik világotokat öncélúan szállták meg; ill. megakadályoztunk más világűrből származó fajokat, hogy ide jöjjenek ebben a döntő időszakban, amikor transzferáltuk az energiamezőket bolygótokon és bolygótok körül, valamint útmutatással kísértünk benneteket és kapcsolatban maradtunk, hogy motiváljunk benneteket és, hogy tudomást szerezettek róla, mi is teljesedik ki éppen bolygótokon. 

Miközben ezek a dolgok valósággá válnak és az Illuminátus egyre ájultabb állapotba kerül, megismeritek a valódi történeteteket és ebből a reményteli üzenetből mindannyian további erőt merítetek. Valójában már átéltétek ezt egyszer, mert lassacskán a médiáitokban is felbukkannak eltűntnek hitt civilizációk nyomai. És lassan „derengeni” fog a kirakós játék teljes képe – a világotoké és az egész világegyetemé-, akkor eljövünk: ölelő karokkal, SZERETET-tel és elismeréssel üdvözölve „vállalkozásotokat”. A folyamat már elkezdődött és nevetekben [helyettetek] sok mindent felügyelünk.

Mi lehetne örömtelibb, mint hogy azok újra összetalálkozzanak, akik együtt alakították az eseményeket, egészen a végkifejletig. Azt üzenjük: nézzetek fel; ott leszünk és veletek leszünk – SZERETET-ben és kölcsönös elfogadással. Közös utunk nekünk nagyon sok örömet okozott.

Legyetek békével.

Csatornázta: Wanderer of the Skies /Égi Vándor

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Sunday 16 September 2012

21:07:2012

A Galaktikus Föderáció Égi Vándor közvetítésével

21.07.2012 Üdvözlet a Föderációtól:

Talán nem hiszitek, de sok minden történik világotokban az eredmények elérése érdekében, amit az Isteni gondviselés már nagyon régóta eltervezett. Azért vagyunk itt, hogy a kétségek idején segítségetekre legyünk küldetésetekben. Megértjük a nehézséget, ami az emlékvesztésetek okozott, arról hogy kik is vagytok és honnan érkeztetek ide (valójában). Gondoskodunk rólatok és számíthattok ránk, itt vagyunk! Talán nem értitek a beavatkozásunk és be-nem-avatkozásunk értelmét a világszínpadotokon, de megnyugtatunk benneteket, hogy minden az eredeti terv szerint halad, veletek egyetemben.

Rövidesen médiáitok tájékoztatni fognak világotok energiamintáinak nagy változásairól [ford. megj. fokozott Naptevékenységre utal], amiket tudósaitok megfigyelnek és megmérnek. Ezek a változások egy folyamatos energiaelosztódás részét képezik, ami világotokat kiemeli eddigi „összecsomósodott” állapotából. Külön ügyeljetek a változások észlelhető mértékére, akkor rá fogtok jönni a hatalmas változások/ energiák súlyára, amivel mai világotok rendelkezik. Mint ahogyan azt már folyamatosan mondtuk nektek, a világotokban tapasztalható változásokat ne Hollywood-i filmbe illőnek várjátok, hanem az egy folyamatában kibontakozó fejlődése a körülményeknek, ami a kívánt változásban éri el terv szerinti elvárható tetőpontját. Azt vártátok, hogy nagymértékű változások lesznek tapasztalhatóak a kormányzati, banki és üzleti érdekeltségek struktúráiban, de mindezt egyszerre kivitelezni túl sok lett volna a lakosságnak. Ezek a változások természetszerűleg teljesednek be, mint minden változás egymás után, jelenleg kevésbé feltűnő formában. De folyamatban vannak és megtörténnek! Talán ti nem vettétek észre a finom, de nagyléptékű észlelési változásokat a lakosság körében a bank-kartellekkel kapcsolatban?! Nem voltatok tanúi a Gaia-n történő természeti katasztrófák lelassulásának és lecsökkenésének?! Nem vettétek észre a gondolkodásbeli változásokat világotok államvezetőinek körében, amik olyan társadalmat érintő vitás kérdésekről és történésekről szólnak, amik már nem nagyvállalatok érdekeit szolgálják?! Ezek a finom változások, amiről a „kulisszák mögött”-i munka folyt.

Nemrégiben újra tanácskoztunk galaktikai szinten, hogy közösen határoljuk be, meddig jutottunk a folyamatban és mit szükséges tennünk, hogy a terv szerinti kikerülhetetlen célunkat elérjük. Ez az összejövetel, ami ez alkalommal is az egyik anyahajónkon került megrendezésre, egy érdekes összhangot eredményezett kétoldalú egyeztetésünkön. Ez a találkozón a ti világotok és Föderáció küldöttei is részt vettek. Az embereiteket meghallgatták és értékelésüket első helyen vették figyelembe a megegyezésben. Így a megegyezés szerint megkezdtük az első lépéseket. Ennek eredményét ti is tapasztalni fogjátok, egeteken való lenyűgöző mértékű jelenlétünkben. A nagy terv első lépései tehát folyamatban vannak.

A földi lakosság kezdi megérteni az illuminátusok/ a sötét erők életükre gyakorolt hatását. Akik még hatalmon vannak és lehetőségük van véget vetni mindennek, felismerték, hogy szabad az út az előrejutáshoz és hogy a titkos körök ereje megcsappant és elérkezett a cselekvés ideje. Saját hőseitek ezen bátor lépéseivel és a mi támogatásunk mellett, áttérhetünk a következő fázisba és reméljük képesek leszünk megfelelő szintre emelni világotok energiáit, hogy elérjük a következő szintet, ami a cél eléréséhez mindenképpen szükséges.

Különleges emberi lények vagytok. Hogy ezt elérjétek keményen és sokat „tanultatok” a legnagyszerűbb galaktikus-spirituális iskolában, ahol hamarosan diplomáztok. Szolgálataitokra az egész univerzumban sürgős szükség van és tárt karokkal és nagy megbecsüléssel fogadnak benneteket: azért, akik vagytok és azért, amit teljesítettetek. Őrizzétek a szeretetet és az eltökéltséget szívetekben a pozitív kimenetellel kapcsolatban. Részünkről mi maradunk képességeitek, tehetségetek és a tiszta szellemi-spirituális erőtök őszinte csodálója. 

Legyetek békével. 


Channeller: Wanderer of the Skies

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett


Wednesday 14 March 2012

14:03:2012


A Galaktikus Föderáció Égi Vándor közvetítésével

14.03.2012 Üdvözlet a Föderációtól:

Hogyan mondhatnánk többet azokról a dolgokról, amelyek manapság napvilágra kerülnek a bolygótokon. Már említettük nektek a közelgő eseményeket, hogy hogyan fognak egymás után gyorsan bekövetkezni. Csak most kezditek látni minden történés domino hatását.

Thursday 8 March 2012

18:2:2012


A Galaktikus Föderáció Égi Vándor közvetítésével

18.02.2012 Üdvözlet a Föderációtól:

Ma a felgyorsulásról beszélünk amely a valóságotok minden szintjén megtörténik. Ez nem az idő “felgyorsulása", ahogy jóllehet hiszitek.Néha ez csak az érzékelésetek módja és nem az idő önmaga valósága. Inkább beszélünk a világotok minden alapját képező valóságszövet gyorsulásáról. Nagyszerű hangok kezdtek hallatszani az éterben. Ezek valósak, ezek meg fognak történni, ezek részei ennek a gyorsulási folyamatnak.Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a hatalmon lévők a maguk idejében minden amit láttak,a technológiák valósággá válnak körülöttük. Ezek a hangok az előrehaladás másik szintjére tolják a folyamatot, amely meghozza majd a tartós változást, amire vártatok. De ezek a változások nem fogják elhozni a nagy quantum ugrást.Fokozatosak, de tagadhatatlanok lesznek.

A gyorsulás hatással lesz a kommunikáció megvalósítására a valóságotok minden szintjén.Egyre jobban meg fogjátok érezni, hogy egyre kevesebb értelme van a beszédet közvetíteni.A technológiák, - melyek segítenek benneteket a kommunikációban - változásai szintén mennek a maguk útján. Egy másik “áttörés” technológiát hamarosan bejelentenek, amely a rádióhullámokra van hatással, közölni fogják az egész világon.

A gondolat létrehozása a fizikai valóságban szintén érintett a gyorsulásban. A gondolat megalkotása és láthatóvá tétele között eltelt idő a harmadik dimenzió valóságában rövidebb lett, például a szándékokat ezentúl egy sokkal hatékonyabb skálán lesztek képesek megnyilvánítani. Ezek közül a magasabb dimenziókban való létezés előnye, mely útban van felétek.

És ahogy ezek a változások megragadnak a valóságotokban és a kollektív tudatotok át lesz hangolva arra, hogy ezek “természetes” és “mindennapi” események, akkor tudjuk elkezdeni a Közzétételi folyamatot is. Sok dolgot kell még számításba venni, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Mi készen állunk a tervezett közzétételi stratégia következő szakaszára. Ez magával húz sok egyéb dolgot, amiket itt ismertettünk. Ugyanakkor számíthattok egy még személyesebb megközelítésre a mi létezésünkkel kapcsolatban, amit a múltban már alkalmaztatok. A többi saját magától kibontakozik.

Számítsatok egy jelentős bejelentésre a pénzügyi piacokon, ami eleinte úgy tűnik, hogy független bármitől, amit nyomon követtetek. Végsősoron az a kiáltás lesz beharangozva, hogy elkezdődik az első változás sok - a valóságotok jelentős területein történtek sorában, ami normális lesz az elkövetkezendő hónapokban.

Tartsátok mindig a szívetek és szeretetetek előtérben. Vezessétek őket előre és vissza fognak térni, hogy tápláljanak és védelmezzenek Titeket ezekben a nehéz időkben. Továbbra is le vagyunk nyűgözve mindannyiatoktól és képességeitektől.Mi itt vagyunk egy gondolatnyira. Legyetek Békében.

Legyetek békében.Channeller: Wanderer of the Skies

Magyar Fordította:Angel 38


Translations 
  Please sign the Disclosure Petition IIAnyone from any nation will be able to sign this petition: 

 

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Indonesian for Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.
 

Friday 20 January 2012

12.1.2012

A Galaktikus Föderáció Égi Vándor közvetítésével

12.1.2012 Üdvözlet a Föderációtól:

Az, hogy minek kell beteljesedni arról a világ legmagasabb szintű kormányaival folynak a tárgyalások zárt ajtók mögött, és a megbízottak révén különböző más kormányokkal szerte a világon. Az idő közeledtével az elkerülhetetlenhez, vezetőitek tisztában vannak azzal, hogy nem tudják megállítani a Közzétélet hullámát, mely elsöprő lesz a bolygótokon. Tudják, hogy ők akár el lehetnek elsöpörve a dagály által, vagy pedig el kell dönteniük, hogy kezükbe veszik a gyeplőt és megteszik a Közzétételt maguktól. Képességük a mellébeszélésben ebben a témában is meglep minket, ahogy látjuk őket harcolnak egymással a közös elvi síkért. Egyszer elérték, hogy valaki elkerülhetetlenül visszatartja és az egész folyamat kezdődik előlről. Mi a háttérben várjuk, hogy mit kell tennünk, ha nem tette meg saját népetek.


A hírek hamarosan elérnek hozzátok az “új” tudományos fejlődésről az úgynevezett nullpont energia rendszerek terén. Elméleti síkon tartják számon, de a valóságban ez egy működő modell, egy régen megalkotott energia készülék(eszköz), de csak most jelent meg. Lesznek érdekes fejlemények jogi téren, a szabadalmi védelem fölött. Ennek az áttörésnek a “hírét” alaposan figyelemmel fogják kísérni a hatalmon lévők, hogy meghatározzák, milyen típusú hatása van egy ilyen közzétételnek a nép egészére.


Az Angol Királynő átengedte a kontrolt az Illuminati egy frakciója felett mely csoport felett a mi szövetségeseinknek “tanácsadási” jogosultságuk van. Ez azt jelenti, hogy hosszabb távon ez a frakció jobban bevethető lesz a szükséges változtatásokra a Közzététel hatására és a nép felett tartott összeesküvés nyilvánosságra hozatalára. Ez egy tárgyalásos “béke” volt, amely sok-sok hónappal azután jött, hogy minden oldalon elhelyezkedtünk. Bízunk benne, hogy ezzel egy újabb akadályt sikeresen eltávolítottunk elkerülhetetlen irányába.
Észre fogjátok venni újabban a észlelések kismértékű csökkenését, bár az említett észlelés amit tettek amik a hírekbe kerültek ennél is látványosabb jellegű. Ez a helyzet azonban hamarosan megváltozik. Most egy másik szakaszában vagyunk a Közzétételi folyamatnak, melyben hajóink felfedése erősödni fog.

A nagy találkozót a Föderáció összes frakciója nemrég megtartotta. Ez nagyon nagy esemény volt nemcsak a számok, de a fontosság tekintetében is. Ez volt az utolsó előkészítő ülés valamennyi érintettel, megbeszéltük az elkövetkező események minden részletét beleértve a Közzététel politikai, szociális, vallási,érzelmi, mentális és fizikai következményeit. Ez a találkozó az egyik nagy űrhajónkon(spacer)volt, ez az élő gép olyan nagy, hogy eltörpíti a szerkezet értelmezéseteket. Bár a fizikai tér nem volt igazán szükséges ehhez a folyamathoz, ahogy már telepatikusan beszéltünk a legtöbb kérdésről, időről időre összehívjuk a fizikai kérdések megoldásának megfelelőbb kezelésére ebben a módban. Azok között képviseltek voltak földi emberek, akik hangot adtak véleményüknek az elkövetkező eseményekről és az ő véleményüket tartották a legnagyobb tiszteletben.


Habár küzdöttetek sok kudarccal éveken át, izgatottan várjuk az elkövetkező hónapok távlatait, és hogy ez mit tartogat mindannyiunk számára. Hozzátok magatokat vissza, ismét érezzétek az izgatottságot azokra az időkre, amelyben kiválasztottátok, hogyan éltek és hogyan ébresszétek fel az igazságot. A gondolatok hullámokat fognak létre hozni működésbe hozza az igazság jelzőfényeit, és ez az igazság erőtől duzzadva visszatér hozzád.Legyetek békében.Channeller: Wanderer of the Skies

 
Magyar Fordította:Angel 38Translations
 
Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Indonesian, English-Latvian for Wanderer’s messages,


and English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Sunday 8 January 2012

4.1.2012

A Galaktikus Föderáció Égi Vándor közvetítésével

4.1.2012 Üdvözlet a Föderációtól:

Ahogy a mondás tartja, “nagy dolgok vannak készülőben” a mai világban. Tartsátok nyitva a szemeteket, mert akik Fénynek tűnnek, lehet, hogy nem azok és azok, akik látszólag az Illuminatit szolgálják valójában meglepetést fognak okozni.Kiterjesztettük védelmünket azokra akiknek a legnagyobb szükségük van rá ebben az időben és abbahagytuk a hatalmas erőfeszítéseket; az Illuminati részéről elkezdődött egy komoly konfliktus a civilizációtok bölcsőjében.Nem engedhetjük, hogy ez megtörténjen, hiszen a terveknek tovább kell menniük az elkerülhetetlen irányába.

Tanácsunk javaslatára, idehoztuk azokat az embereket, akikkel a Föderáció különböző csoportjai felvették már a kapcsolatot, hogy megvitassák álláspontjukat, hogy hogyan lehet a legjobban megközelíteni egyes problémákat a Fénymunkások bevonásával. Ők a tudásukat és a gondolataikat megosztották velünk(nekünk adták) és mi beolvasztottuk őket átfogó tervünkbe.


Sok vezetőt a politikában félrevezetett már az a gondolat, hogy még van egy “jegy a hajóra” amikor a “világvége” úgy alakul ahogy elhitették.Senki sem tájékoztatta őket arról, hogy szentéjeik már elpusztultak, továbbra is elfogadtatják a romboló hatású törvényhozást és gyakran családjuk boldog tudatlanságban van affelől, hogy tetteik következményei személyesek lesznek. Ezért tévesen(jogtalanul) hiszik, hogy módjukban lesz elmenni.Amikor tudatában lesznek a ténynek, hogy ők együtt szenvednek a tömeggel, a megdöbbenésük az elkövetett csalásokon keresztül rájuk fog visszapattanni, azokra, akik ezt megalkották és látni fogjátok a visszavonását számos olyan sérelemnek , melyet sok néposztályon keresztül indított.

A dráma intenzitása kibontakozik a következő hónapokban. Amiről azt gondoljátok, hogy hihetetlen kinyilatkotatás ma, az “semmi” ahhoz képest ami holnap megtörténik mind az esemény nagyságrendjének és intenzitásának következményeit illetően.A dolgok kibontakozása páratlan ütemű és minden a terv szerint halad.

Magunk között még mindig beszélgetünk a különböző technológiákról, melyeket fel kell szabadítani számotokra a Közzétéel mellett és kiderült, hogy milyen sorrendben.Míg ez néhányatoknak úgy tűnik, hogy ez egy kis ügy, igazán fontos megérteni az összefüggéseit annak, hogy az a technológiák amivel mi rendelkezünk hogyan lesznek végül hatással rátok.Függetlenül attól, hogy láthatóvá válnak a technológiák amihez hozzáfértek, az amit úgy neveztek, hogy Akasha feljegyzések előtti, feltárja a teleportációs eszközöket vagy az összehangolt sokszorosító gépek nem kis dolog számunkra. Ahogy mondtuk nektek régen ami tervezve volt számotokra az kész van egészen a legapróbb részletekig és bizonyos okokból legnagyobb részük a Közzététel után válnak nyilvánvalóvá.

Mondjuk néktek, emeljétek szellemetek,legyetek a Fény és az Öröm,mert ti mindnyájan méltóak vagytok erre az érzésre. Örökre ámulatba ejt minket a képességetek,hogy fellendültök a legsötétebb helyekről ahova a ti háromdimenziós valóságotok elvisz. Ez egy olyan képesség, ami méltó állapot közöttünk. Ti fenségesek vagytok nekünk. A szeretteitek vagyunk az alázatosságotok miatt ebben a tekintetben. Kívánunk Szeretetet és Örömöt nektek ahogy ezeket az elkerülhetetlen előtti utolsó pillanatokat várjátok.

Legyetek békében.Channeller: Wanderer of the Skies

 
Magyar Fordította:Angel 38


Dear Readers,

 We are looking for new translators English-Romanian, English-Indonesian for Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.Translations


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.
You can support the show and take a subscription to the rich archives of BBS Radio here.
 

Tuesday 3 January 2012

4.12.2011

A Galaktikus Föderáció Égi Vándor közvetítésével

4.12.2011
 
Üdvözlet a Föderációtól:

A tanácsban újabban az emberi létetekről tárgyalunk. Tudjátok, mi nem vagyunk tökéletesek, ahogy ti sem vagytok. Nem vagyunk Istenek. Időről időre bajban vagyunk, hogy megértsük az emberi gondolkodást és érzelmeket. Ennek ellenére érezzük őket. Ismerjük a frusztrációtokat, mert azok a mieink is. Beszéltünk arról, hogy mi lenne a legjobb megközelítése annak, hogy elforduljatok a dühtől és a csalódottságtól amely ehhez a szakadékhoz vezetett titeket. Nem könnyű megoldással jöttünk. Ezért megállapodtunk, hogy a legjobb megoldás amely egyszerűen lehetővé teszi számotokra, hogy dolgozzátok ki magatoknak hol akartok lenni most és a jövőben. Gondolkodásmódotok a sajátotok és semmi sincs amit tenni tudunk vagy fogunk, hogy megváltozhasson. A dötésnek a tieteknek kell lennie.

Mi eljövünk függetlenül attól, hogy milyen gondolataitok, érzelmeitek vagy érzéseitek vannak irántunk. Ez része a szerződésnek, nem a veletek valónak, hanem az Isteninek. Van egy megállapodásunk, mely alól nem sétálhatunk ki. Ellentétben veletek, mi nem tudjuk gyakorolni a szabad akaratot,a választás az, ha hívnak minket. Ez az amit feladtunk cserébe a kapcsolatért az Isteni forráshoz. Ez része a magasabb rendű létnek. Ettől függetlenül mi eljövünk. Ez így van.

Sokan közületek úgy döntöttek, hogy kigúnyolnak és elfordulnak mindentől, amiről oly régóta tárgyalunk. Néhányan közületek tették ezt azért, hogy “fedezeti tét” legyen az ellen,ha úgy éreznék, hogy “szégyen”lenne amiben hisznek, mint azok, akik a “való világban” élik a mindennapjaikat – kifizetik a számláikat,pénzt keresnek, hogy éljenek, esznek, isznak, és szocializálódnak. Ezzel szemben mi “hátrányos helyzetben” vagyunk és minden amit képviselünk belehelyez titeket az őrült lény kategóriába. Felismertük ezt a stigmát és csodáltuk azt a szándékotokat nagyon régóta, hogy felvállaljátok ezt a terhet ami számotokra csupán meggyőződés (hit). Nagytöbbségeteknek nem volt kapcsolata velünk, nem látták a hajóinkat, nem tudhatták, vajon igaz-e mégis hitték.Csak nemrégiben ébredtetek rá a képességetekre, hogy a felismerés a szívetekből jön, a fejetek helyett.

Mi most szintén elérkeztünk a saját útkereszteződésünkhöz. Isteni küldetésünk a valóság szakadékánál áll. És miközben mi nem vagyunk az időszámításotokban, ismerjük azt.Megértjük a kifejezéseiteket, frusztráltak lettetek amiatt, hogy oly régóta tart.Elmondtuk nektek, hogy szokjatok hozzá a rezgésszintetek emeléséhez, mert így sokkal könnyebb kommunikálni számunkra személyesen veletek. A sűrűségeteket egyébként túl nehéz számunkra elfogadni. Nem annyira, hogy nem tudunk “átjutni” hozzátok,de fájdalmas számunkra a jelenlét a dekoncentrált és negatív gondolatok szintjén mégha kis mértékben is. Ilyen a magasabb dimenziós létezés. Megpróbáltuk elmagyarázni nektek, de ti azt választottátok, hogy a három dimenziós kifejezések szerint értelmezitek , de az nem tud valós (igaz) képet adni számotokra e nehézség szintjét illetően.

A feladat adott számotokra, hatalmas a várakozás a tudatosság változásában a valóságotok és az életetek minden szempontjából; mintha “lecsapnánk” és varázsütésre hullámozna (rezegne). A változások fokozatosan zajlanak és néha nehéz meglátni, de ott zajlik körülöttetek minden alkalommal, még akkor is amikor olvassátok ezeket a szavakat. Nézzétek őket kisebb adagokban és lehet, hogy nem lesztek annyira csalódottak.

A mi időnk veletek együtt közeledik, biztosíthatunk titeket. Ne mozduljatok az elveitekben és a meggyőződésetekben(hitetekben). És legyetek tudatában, hogy mi veletek vagyunk szeretetben és hálában a közös szövetségünkért.

Legyetek békében.


Forrás:Galacticchannelings.com


Magyar fordítás: Angel38
Channeller: Wanderer of the Skies

 
Magyar Fordította:Angel 38


Dear Readers,

 We are looking for new translators English-Romanian, English-Indonesian for Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.Translations
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.
You can support the show and take a subscription to the rich archives of BBS Radio here.
 

Disclosure